Wymiana produktów:

W terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki sklep internetowy KOMFORTSPORT.PL wymienia obuwie na inny rozmiar lub inny produkt w tej samej cenie.

1. Sprawdź, czy w aktualnej ofercie w sklepie KOMFORTSPORT.PL znajduje się rozmiar lub produkt, na który chcesz dokonać wymiany.

2. Wypełnij dokument wymiany, (ściągnij dokument).

3. Produkt(y) razem z dokumentem odeślij na adres:

Sklep Komfort Sport, ul. Swobodna 37, 55-088 Wrocław z dopiskiem „KOMFORTSPORT.PL - wymiana”

4. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, w przeciągu kilku dni (nie później niż w ciągu 14 dni), na nasz koszt, wyślemy do Ciebie wymieniony produkt.

5. Decydując się na wymianę produktu drogą wysyłkową pokrywasz koszty jego odesłania.

6. Przy odsyłaniu produktów polecamy korzystanie z usług firm kurierskich ze względu na bezpieczeństwo przesyłki.

Zwrot produktów:

Możesz zrezygnować z towaru kupionego w sklepie KOMFORTSPORT.PL bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Krótka instrukcja:

1. Przygotuj pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pobierz wzór formularza (ściągnij dokument).

2. Towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub karta gwarancyjna) odeślij na podany poniżej adres:

 Sklep Komfort Sport, ul. Swobodna 37, 55-088 Wrocław z dopiskiem „KOMFORTSPORT.PL - zwrot”

Jeżeli nie przesłałeś wcześniej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dołącz go do zwracanego towaru. Decydując się na zwrot produktu drogą wysyłkową pokrywasz koszty jego odesłania.

3. Zwrotu płatności dokonasz wykonując następujące kroki:

- Wejść w zakładkę "Historia zamówień" na swoim koncie klienta.

- Zaznaczyć zamówienie, którego dotyczy zwrot.

- Zaznaczyć produkt(y), który chce zwrócić, oznaczając pole przy jego(ich) nazwie.

- (Opcjonalnie) Wyjaśnić powód zwrotu, aby obsługa sklepu mogła lepiej zrozumieć, dlaczego klient chce to zrobić.

- Jeżeli chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, prosimy o wskazanie numeru rachunku, na który wykonamy przelew.

4. Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Ciebie od umowy sprzedaży.

Pamiętaj, aby zwracane towary były w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru powinieneś obchodzić się z towarem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować).

 

Reklamacje produktów:

Na wszystkie produkty zakupione przez Ciebie w sklepie KOMFORTSPORT.PL przysługują Ci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady towaru) przez okres 2 lat od daty zakupu.

Krótka instrukcja:

1. Przygotuj pisemne zgłoszenie reklamacji. Pobierz wzór formularza (ściągnij dokument).

2. Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na podany poniżej adres:

 Sklep Komfort Sport, ul. Swobodna 37, 55-088 Wrocław z dopiskiem „KOMFORTSPORT.PL - reklamacja”

3. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

4. W ramach reklamacji klient może zgłaszać następujące żądania : wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada towaru jest istotna.

Pamiętaj: 

1. Wypełniając formularz reklamacyjny przesyłasz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (Twoje dane, opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi).

2. Decydując się na złożenie reklamacji drogą wysyłkową pokrywasz koszty odesłania towaru. Pamiętaj, że sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

3. W przypadku uznanej reklamacji koszty, jakie poniosłeś w związku z odesłaniem towaru, zostaną Ci zwrócone.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR). Platforma ta jest witryną internetową umożliwiającą konsumentom zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z zawarciem umowy przez Internet innych niż skierowanie sprawy do Sądu (np. poprzez mediację albo arbitraż). Za pośrednictwem platformy możesz także przekazać skargę podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozwiązywaniem sporów i załączyć odpowiednie dokumenty.